Strukturální Integrace

Práce s přirozenou tělesnou gravitací

Dr. Ida P. Rolf

1896 - 1979

Dr. Ida P. Rolf
Dr. Ida P. Rolf

Rolfterapie - Strukturální Integrace je vědecky ověřený systém změny struktury (stavby a tvaru) těla a výchovy jeho používání. Je to výsledek padesátiletého studia a praxe zakladatelky Dr. Idy P. Rolfové a po její smrti v roce 1979 ještě velkého množství lidí, kteří pokračovali a pokračují v její práci.

Ida Rolf se narodila 19. května 1896 v Brooklynu v New Yorku. Získala doktorát z biochemie na fakultě lékařství a chirurgie na Columbia University. Dvanáct let pracovala v Rockefelerově institutu na oddělení chemoterapie a organické chemie. Studovala také matematiku a nukleární fyziku v Curychu a homeopatické lékařství v Ženevě. Na základě nespokojenosti s dostupnými léčebnými metodami začala ve třicátých letech 20. století objevovat osteopatii, chiropraktickou léčbu, tantrickou jógu, Alexandrovu techniku a práci Korzybského o "vědomí" a další holistické metody. 

Mezi veřejností je tento systém tělesné manipulace znám pod názvem Rolfterapie nebo "Rolfing". Strukturální integrace je původní název, který dala Dr. Rolf své celoživotní práci. Je vyučována různými školami po celém světě. Tyto školy jsou sdruženy v Mezinárodní Asociaci Strukturální Integrace.